Recent Posts

Làm sao với những người bạn rất ghét nhưng vẫn phải duy trì quan hệ? Hãy áp dụng “hiệu ứng Benjamin Franklin” này

  Được sáng tạo nên bởi Benjamin Franklin, hiệu ứng này giúp thay đổi suy nghĩ của người khác với bạn chỉ thông qua việc nhờ vả. Trong cuộc sống hàng ngày, có những mối quan hệ bạn muốn giữ thế nhưng có những mối quan hệ bạn chỉ muốn dập tắt nó càng sớm càng tốt. Về cơ bản, …

Read More »

User Rating: 5 ( 1 votes) D

Read More »