Tôi là Vũ Hồng. Tôi là một người đam mê về việc xây dựng các doanh nghiệp trục tuyến trên internet. Và tự động hóa để bạn có nhiều thời gian hơn để lam mọi việc bạn muốn đi đến bất cứ đâu bạn muốn làm việc với bất cứ người nào bạn muốn ở nơi mà mình muốn đó là cuộc sống mà tôi luôn luôn phải hướng tới. Tôi muốn thông qua website này, chia sẻ chút ít kinh nghiệm “xương máu” của mình, truyền cảm hứng và động lực cho nhiều người, nhiều bạn trẻ đã, đang và sẽ có ý định khởi nghiệp

Chỉ mong với những kinh nghiệm nhỏ nhoi đó sẽ giúp các bạn tránh được rủi ro và sớm đạt được những thành công như mong đợi.

Tôi khởi nghiệp từ năm tôi 18 tuổi tôi đã nung náu trong mình phải trở thành một người thành công sau này

tôi liên tục tìm tòi các tài liệu trên mạng về phát triển bản thân phat trienr kinh doanh và tôi liên tục đi học các lớp học khác nhau đó là cách  tôi lớn lên mỗi ngày