Clickbank Archive

Clickbank cho người mới bắt đầu

1. Clickbank là gì?  Clickbank giống như 1 cửa hàng bán lẻ nhưng cho phép khách hàng chọn sản phẩm và thanh toán trực tuyến.Các sản phẩm đặc trưng trên Clickbank là các sản phẩm kỹ thuật số như sách điện tử,phần …